رونالد لانگاکر

رونالد لانگاکر

رونالد لانگاکر (Ronald Langacker) (متولد ۲۷ دسامبر ۱۹۴۲) زبان‌شناس آمریکایی و استاد ممتاز دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو، واضع دستور شناختی است. وی بیشتر به عنوان یکی از بنیانگذاران جنبش زبانشناسی شناختی و خالق دستور زبان شناختی شناخته می شود. لانگاکر همچنین با انتشار مقالات متعددی در مورد زبان شناسی تاریخی اوتو-آزتكان و همچنین ویرایش مجموعه هایی از طرح های دستور زبان زبانهای اوتو-آزتكانی ، كمك های قابل توجهی به مطالعه تطبیقی زبانهای اوتو-آزتكانی كرده است.

کتاب های رونالد لانگاکر

مبانی دستور شناختی