تیموتی ای گرگوری

تیموتی ای گرگوری

تیموتی ای. گرگوری (متولد حدوداً 1951) مورخ و محقق آمریکایی است که در امپراتوری بیزانس و باستان شناسی کلاسیک متخصص است. او تالیف یا تألیف بسیاری از کتاب های برجسته در مورد موضوعات بیزانس و مسیحیت در دوره اولیه است.

کتاب های تیموتی ای گرگوری

تاریخ بیزانس