محمد برفی

محمد برفی

محمد برفی از جمله نویسندگان و پژوهشگران اهل سنت و مطرح در حوزه علوم اسلامی است که از مهم ترین آثار ایشان می­توان به موارد زیر اشاره کرد: از میکده تا ماتمکده اعتیاد؛ بررسی ابعاد فقهی - اجتماعی اعتیاد، سیمای شیخین در آینه ادبیات فارسی، مجموعه مقالات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و سیمای علی در آینه شعر فارسی.

کتاب های محمد برفی

اذکار و ادعیه حج