بن هاچینسون

بن هاچینسون

بن هاچینسون استاد ادبیات اروپا در دانشگاه کنت است. او عضو Academia Europaea، برنده جایزه فیلیپ لورهولم، و عضو کمیته اجرایی انجمن ادبیات تطبیقی بریتانیا (BCLA)، و همچنین به طور منظم در روزنامه‌هایی از جمله ضمیمه ادبی تایمز (TLS) و بررسی ادبی. انتشارات او شامل شاعرانه شدن ریلکه (2006)، W. G. Sebald است. Die dialektische Imagination (2009)، مدرنیسم و سبک (2011)، و تأخر و ادبیات مدرن اروپایی (2016).

کتاب های بن هاچینسون

ادبیات تطبیقی