ملیسا ایوای

ملیسا ایوای

ملیسا ایوای نویسنده و تصویرگر کتاب کودک است که هم رسانه های سنتی و هم دیجیتال را در هنر خود گنجانده است. هنگامی که او کار نمی کند، ملیسا آشپزی می کند و دستور العمل های خود را توسعه می دهد. او با همسر و پسرش در بروکلین زندگی می کند.

کتاب های ملیسا ایوای

روز سوپ


روز پیتزا