موسسه جغرافیایی و کاردیوگرافی

موسسه جغرافیایی و کاردیوگرافی

موسسه جغرافیایی سحاب به عنوان نخستین مؤسسه جغرافیایی و نقشه نگاری در ایران و منطقه خاورمیانه در سال ۱۳۱۵ خورشیدی (۱۹۳۶ میلادی) بنیان نهاده شد. انتشار انواع نقشه، کره، اطلس و دیگر انتشارات جغرافیایی برای نخستین بار در ایران حاصل کوشش‌های این مؤسسه و پایه‌گذاران آن بوده است.

کتاب های موسسه جغرافیایی و کاردیوگرافی