نسرین قدیری

نسرین قدیری

نسرین قديرى متولد چهارم خرداد ماه سال 1331 در شهر تهران و فارغ‏ التحصيل مهندسى كشاورزى از دانشگاه شيراز است. وى پس از اينكه فرزندانش به حدى رسيدند كه ديگر به او وابسته نبودند و هر كدام روى پاى خود ايستادند، براى رفع تنهايى و ارضاى اين حس درونى، دست به قلم برد.

کتاب های نسرین قدیری

رز سیاه


مهر ممنوع


اشراف زاده


گستره محبت


راز کوچک


رهایم کن


نیمی از وجودم


سحر نزدیک است


نسرین


پاییز من، بهار تو