هلن ژرسکی

هلن ژرسکی

هلن چرسکی فیزیکدان و اقیانوس شناس بریتانیایی و مجری تلویزیونی است. او یک محقق در بخش مهندسی مکانیک در دانشگاه کالج لندن است. او قبلاً در موسسه تحقیقات صدا و ارتعاش در دانشگاه ساوتهمپتون بود.

کتاب های هلن ژرسکی

توفان در یک فنجان چای