کنت پومرانز

کنت پومرانز

Kenneth Pomeranz، FBA (متولد 4 نوامبر 1958) استاد دانشگاه تاریخ در دانشگاه شیکاگو است. او مدرک لیسانس خود را از دانشگاه کرنل در سال 1980دریافت کرد. ، جایی که او یک محقق Telluride بود، و دکترای خود را از دانشگاه ییل در سال 1988دریافت کرد، جایی که او شاگرد جاناتان اسپنس بود.او سپس بیش از 20 سال در دانشگاه کالیفرنیا در ایروین تدریس کرد. او در سال 2006 به عنوان عضو آکادمی هنر و علوم آمریکا انتخاب شد او در سال‌های 2013–2014 رئیس انجمن تاریخی آمریکا بود.

کتاب های کنت پومرانز

واگریی بزرگ