جان فارمن

جان فارمن

جان فرمان در مدرسه هنر هارو و سپس در کالج سلطنتی هنر شرکت کرد. پس از پایان دوره کارشناسی ارشد، او تا زمان خروجش در صنعت تبلیغات کار کرد و به طور تمام وقت نویسنده و تصویرگر شد. او نویسنده چندین کتاب کودکان از جمله The Very Bloody History of Britain (بدون تکه های خسته کننده)، The Very Bloody History of London، C.R.A.P. (مجموعه ای از اصول پوسیده بزرگسالان) و عیسی: سال های نوجوانی. او در لندن زندگی می کند.

کتاب های جان فارمن