دانالد گیلیس

دانالد گیلیس

دانالد ای. گیلیس (متولد 1944) فیلسوف و مورخ علم و ریاضیات انگلیسی است. وی یک استاد ممتاز در بخش مطالعات علوم و فناوری در دانشگاه کالج لندن است. گیلیس پس از تحصیل در مقطع کارشناسی در رشته ریاضیات و فلسفه در کمبریج، دانشجوی کارشناسی ارشد کارل پوپر و ایمره لاکاتوس (سرپرست رسمی دکترای وی) در دانشکده اقتصاد لندن شد و در آنجا دکترای خود را در زمینه های احتمالات به پایان رساند. گیلیس رئیس گذشته و معاون فعلی انجمن فلسفه علوم انگلیس است. وی از سال 1982 تا 1985 سردبیر مجله بریتانیا برای فلسفه علم بود.

کتاب های دانالد گیلیس