ایوب صبری پاشا

ایوب صبری پاشا

ایوب صبری پاشا (؟ - ۱۸۹۰ م) تاریخ‌نگار ترکی عثمانی در سدهٔ نوزدهم میلادی/سیزدهم هجری بود. به مناصبی دست یافت، امیرارتش و رئیس محاسبات در وزارت نیروی دریایی بود. احوال جزیرة العرب، تاریخ الوهابیه، تکمله المناسک، نجاة المؤمنین و مرآة الحرمین از آثار اوست.

کتاب های ایوب صبری پاشا

تاریخ وهابیان