پرنیا رضی پور

پرنیا رضی پور

دکتر پرنیا رضی پور متولد سال 1363، دارای مدرک دکتری جامعه شناسی، عضو پیوسته انجمن جامعه شناسی ایران و مولف می باشد.

کتاب های پرنیا رضی پور