جان الدریج

جان الدریج

جان الدریج یک جامعه‌شناس بریتانیایی است که به خاطر نوشته‌هایش در مورد جامعه‌شناسی صنعتی و ماکس وبر و همچنین به‌عنوان یکی از اعضای گروه تحقیقاتی تحلیل رسانه‌ای گروه رسانه‌ای گلاسکو شناخته می‌شود.

کتاب های جان الدریج