دیوید اتکینسون

دیوید اتکینسون

دیو اتکینسون روزنامه نگار ، ستون نویس و پخش کننده مجری و برنده جایزه و نویسنده Wereduck نامزد جایزه کتاب Hackmatack است. کارهای او برای CBC در برنامه های The Current ، The Sunday Edition ، Tapestry ، Maritime Magazine ، In the Field و برنامه های رادیویی منطقه ای در سراسر کشور ظاهر شده است.

کتاب های دیوید اتکینسون

رادیو-تلویزیون خدمت عمومی