استیلیانوس پاپاتاناسوپولوس

استیلیانوس پاپاتاناسوپولوس

استیلیانوس پاپاتاناسپولوس استاد سازمان و سیاستگذاری رسانه ها در دپارتمان ارتباطات و مطالعات رسانه - دانشگاه ملی و دانشگاه کاپودیستریان آتن (UoA). وی رئیس (2007-2011) دانشکده، عضو هیئت مدیره موسسه سمعی و بصری یونان (2006-20011) بود و استاد مدعو در دانشگاه سیتی، لندن است. پیش از این ، وی معاون مدیر (1996-2005) موسسه تحقیقات ارتباطات کاربردی دانشگاه (URIAC) و معاون دانشکده مطالعات ارتباطات و رسانه (2003-2007) بود. وی به عنوان استاد میهمان در دانشگاه فنی قبرس بوده است و همچنین در دانشگاه هلسینکی و دانشگاه شفیلد تدریس کرده است. وی همچنین عضو گروه تحقیقاتی یورومدیا است و عضو شبکه محققان ارتباط سیاسی سیاسی اروپا (2008-2018) و همچنین عضو پروژه تحقیقاتی "تغییر رسانه های متغیر اروپا" بودجه بودجه علمی اروپا بود. وی عضوی از کمیته مدیریت اقدام COST "IS1308 - ارتباط سیاسی پوپولیست در اروپا: درک چالش پوپولیسم سیاسی واسطه برای سیاست های دموکراتیک" (2014-18) بود. وی در حال حاضر مدیر دوره تحصیلات تکمیلی در روزنامه نگاری و رسانه های جدید و همچنین مدیر آزمایشگاه مطالعات روزنامه نگاری در هر دو بخش ارتباطات و مطالعات رسانه - دانشگاه ملی و دانشگاه کاپودیسریان آتن است.

کتاب های استیلیانوس پاپاتاناسوپولوس

رسانه های اروپایی