ویلیام شوکراس

ویلیام شوکراس

ویلیام هارتلی هیوم شوکراس معروف به ویلیام شوکراس متولد ۲۸ مه ۱۹۴۶در ساسکس ، مدیر کمیسیون خیریه انگلیس و ولز و نویسنده و مفسر بریتانیایی است.

کتاب های ویلیام شوکراس

آخرین سفر شاه