بیکخو پسالا

بیکخو پسالا

بیکخو پسالا برای اولین بار مدیتیشن فشرده را در خلوتگاهی که توسط آقای جان کلمن در سال 1975 انجام شد امتحان کرد و از آن زمان زندگی خود را وقف تمرین Dhamma کرده است. او استاد مدیتیشن می باشد. 

کتاب های بیکخو پسالا