روث وارینر

روث وارینر

روث وارینر در پورتلند، اورگان زندگی می کند. او تحصیلات تکمیلی خود را گذراند و در نهایت معلم اسپانیایی دبیرستان شد.

کتاب های روث وارینر

آوای سنگ ریزه