کریم امامی

کریم امامی

کریم امامی متولد سال 1342، دارای مدرک اقتصاد با گرایش کلان - سنجی از دانشگاه اوکلند می باشد. 

کتاب های کریم امامی