محمد ندیری

محمد ندیری

محمد نديري متولد سال 1353، دارای مدرک دکترای اقتصاد پول و بانکداری و اقتصاد مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های محمد ندیری