محمود یزدان فام

محمود یزدان فام

محمود یزدان‌فام متولد سال 1346، دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی است. حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه ایشان امنیت بین‌الملل، جنگ ایران و عراق و سیاست خارجی آمریکاست.

کتاب های محمود یزدان فام