باری بوزان

باری بوزان

بری گوردن بوزان (Barry Gordon Buzan) (متولد ۲۸ آوریل ۱۹۴۶) استاد بازنشسته روابط بین‌الملل در دانشگاه اقتصاد لندن و استاد افتخاری در دانشگاه کپنهاگ و دانشگاه جیلین است.
وی تا سال ۲۰۱۲ صاحب کرسی مونتاگ برتون در رشته روابط بین‌الملل در مدرسه اقتصاد لندن بود. بری بوزان نظریه‌پرداز نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای و همراه با اوله ویور یکی از چهره‌های اصلی مکتب کپنهاگ می‌باشد.

کتاب های باری بوزان