جان اس هاموند

جان اس هاموند

جان اس. هاموند یک مشاور تصمیم‌گیری شناخته شده بین‌المللی و متخصص در مذاکره و استراتژی شرکت و استاد سابق دانشکده بازرگانی هاروارد است.

کتاب های جان اس هاموند

هوشمندی در انتخاب