رون لیم

رون لیم

رون نمی‌دانست که می‌خواهد با زندگی‌اش چه کند، بنابراین شروع به سفر کرد و افکارش را در طول مسیر ثبت کرد.

کتاب های رون لیم

No Idea What I'm Doing But F**k It