فربود شکوهی (جلوه)

فربود شکوهی (جلوه)

فربود شکوهی، زاده شهرستان آستانه اشرفیه است. از سال 1371 ساکن تهران می باشد.از کودکی به سرودن غزل علاقه فراوانی داشته است. نخستین سروده اش را در سال 1367 خورشیدی پس از درگذشت استاد شهریار با آغازینه " درود از من ترا ای شهریار ملک جان اینک " سروده است.در آغاز با نام فانی گیلانی می سروده. اما در سال 1378 پس از مشرف شدن بر مزار خواجه شیراز از ایشان تخلص خواسته که در عالم رویا " جلوه " را بیان فرمودند و از آن پس با این نام می سراید.

کتاب های فربود شکوهی (جلوه)

نیایش های پارسی سره