پل سیمپسون

پل سیمپسون

پل سیمپسون (متولد: 1963) نویسنده است و بیش از دوجین کتاب غیرداستانی از جمله تاریخچه مختصر جاسوس و کتاب ماموت فرار از زندان نوشته است.

کتاب های پل سیمپسون