آلن رپکو

آلن رپکو

دکتر آلن رپكو از پژوهشگران شناخته شده در زمینه مطالعات میان‌رشته‌ای به شمار می‌رود. در حال حاضر وی در دانشگاه تگزاس در آرلینگتون به صورت تخصصی در مقام استادی این حوزه به بسط تحقیقات میان رشته‌ای و نظریه‌های آن مشغول به فعالیت است.

کتاب های آلن رپکو