لور کلر ریلیر

لور کلر ریلیر

Laure Claire Reillier یکی از بنیانگذاران و مدیر اجرایی Launchworks & Co است. او در بازاریابی، توسعه محصول و تجارت الکترونیک تخصص دارد. او 20 سال تجربه در توسعه، مدیریت و بازاریابی محصولات و خدمات برای تجارت الکترونیک، مخابرات و شرکت های نرم افزاری دارد.

کتاب های لور کلر ریلیر

استراتژی پلتفرم