الا مایار

الا مایار

Ella Maillart (یا Ella K. Maillart؛ 20 فوریه 1903، ژنو – 27 مارس 1997، Chandolin) یک ماجراجو، سفرنامه نویس و عکاس سوئیسی، و همچنین یک زن ورزشکار بود.

کتاب های الا مایار

مسیر مرگبار