آرمل مدره

آرمل مدره

آرمل مدره در نزدیکی دیژون زندگی می کند. او می خواست پزشک اطفال شود، اما در عوض تصویرگر کتاب برای بچه های کوچک شد. او پس از تحصیل در Beaux-Arts در دیژون،شروع به طراحی کرد. او امروز به آرزویی که در دوران کودکی داشت رسیده و برای کودکان نقاشی می کشد، رویایی که تماماً خود را وقف آن کرده است.

کتاب های آرمل مدره

آپولین نمی خوابد