آن برتیه

آن برتیه

آن برتیه از سال 1995 مشغول نوشتن و تصویرسازی کتاب های کودکان است. او در حالی که در دوره های شبیه سازی در مدرسه سیلویا مونفورت شرکت می کرد، ادبیات را مطالعه کرد. علایق خاص او در خلق هنر ترکیب و تعادل است.

کتاب های آن برتیه

بازی های روز چهارشنبه