آندره مارشاند

آندره مارشاند

آندره مارشاند ، دانشیار گروه روانشناسی UQAM و دانشیار پژوهشگر در مرکز تحقیقات موسسه دانشگاهی در سلامت روان مونترال، تحقیقات خود را در زمینه ارزیابی و درمان اختلالات اضطرابی و اختلال استرس تروماتیک انجام می دهد.

کتاب های آندره مارشاند

من از تو نمی ترسم