عبدالله قنبرلو

عبدالله قنبرلو

عبداله قنبرلو متولد سال 1357، دانشیار گروه روابط بین‌الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. او دارای مدرک دکترای روابط بین‌الملل با گرایش تخصصی اقتصاد سیاسی بین‌الملل از دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های عبدالله قنبرلو