پییر لوری

پییر لوری

پییر لوری (22 آوریل 1952، پاریس)استاد دانشگاه سوربون در کرسی اسلام‌شناسی است که این کرسی در ابتدا توسط لویی ماسینیون بنیاد نهاده شد و متعاقباً هانری کربن جانشین وی بر این کرسی شد.پییر لوری در حال حاضر مدیر بخش مطالعات عربی‌ـ اسلامی مؤسسه فرانسوی تحقیقات درباره خاور نزدیک (IFPO) نیز هست. 

کتاب های پییر لوری