پاتریشیا دیانگ

پاتریشیا دیانگ

پاتریشیا دی یانگ، دکترا، روان درمانگر و سرپرست بالینی در تورنتو است. او یکی از اعضای هیئت علمی مؤسسه روان‌درمانی رابطه‌ای تورنتو بود.

کتاب های پاتریشیا دیانگ

شرم درمانی