نویل سیمینگتن

نویل سیمینگتن

نویل سیمینگتن یکی از اعضای گروه میانه روانشناسان انگلیس است. وی تعدادی کتاب در زمینه مباحث روانکاوی منتشر کرده است ، و از سال 1999 تا 2002 رئیس انجمن روانکاوی استرالیا بود. نویل سیمینگتون در پرتغال متولد شد و قبل از اینکه روانکاو شود ، کشیش کاتولیک بود. وی قبل از مهاجرت به استرالیا در سال 1986 در انگلستان در کلینیک تاویستاک و انستیتوی روانشناسی آنالیز انگلیس کار می کرد.

کتاب های نویل سیمینگتن