جرمی هلمز

جرمی هلمز

جرمی هلمز روانپزشک انگلیسی متولد سال 1943 در لندن است. وی دو بار ازدواج کرده است و یک فرزند پسر دارد که او هم به عنوان درمانگر در حال آموزش است. او در دانشگاه کمبریج و کالج دانشگاه لندن آموزش دیده است. وی در حال حاضر به عنوان مشاور رواندرمانی در شمال دوان کار می کند. همچنین پست استاد مدعو در کالج دانشگاه لندن (UCL) را دارد و تا سال 2003 نیز عضو ارشد تحقیقات بالینی در دانشکده پزشکی شبه جزیره بود.

کتاب های جرمی هلمز

خودشیفتگی