دیوید مالان

دیوید مالان

دیوید هانتینگفورد مالان زاده 21 مارس 1922  یک روانشناس و پژوهشگر روانشناسی انگلیسی است که به دلیل سهم خود در توسعه روان درمانی شناخته شده است. وی روحیه علمی تحقیق ، شفافیت و سادگی را در این زمینه ارتقا داد. او همچنین به دلیل پیشرفت "مثلث های مالان" ، روشی که در آن درمانگران می توانند در مورد آنچه انجام می دهند و جایی که در هر لحظه در فضای رابطه ای قرار دارند ، تأمل کنند ، شناخته شده است.

کتاب های دیوید مالان

دگرگونی زندگی ها