اسکارلت کلر

اسکارلت کلر

 اسکارلت کلر نویسنده مجموعه داستانهای حماسی هادس x پرسفون است. او دارای مدرک فوق لیسانس در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی و لیسانس نویسندگی است. او به اساطیر یونان، اسرار قتل، و زندگی پس از مرگ علاقه دارد.

کتاب های اسکارلت کلر

A Touch of Darkness