ارسطو قنبری

ارسطو قنبری

ارسطو قنبری بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره‌ی مجموعه‌ی سام برندینگ و همچنین مدیر و مشاور مارکتینگ در چندین شرکت صنعتی می باشد. ایشان مدرس و محقق در زمینه‌ی بازاریابی و فروش با رویکرد بازار ایران است.

کتاب های ارسطو قنبری

فروشندگی با متد بازیگری