کورت فرانتس

کورت فرانتس

کورت فرانتس، متولد 1966، به تدریس مطالعات اسلامی می پردازد و در زمینه تاریخ سیاسی و اجتماعی و تاریخ علم خاور نزدیک اسلامی از سال 600 تا 1600 کار می کند. علاقه خاص او به جنبش های شورشی مردمی، برده داری، کوچ نشینی و جنبه های فضایی است. فرآیندهای تاریخی وی پس از تحصیل در رشته های اسلام و عربی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و تاریخ در گوتینگن، دکترای خود را از دانشگاه هامبورگ دریافت کرد. او عضو مرکز تحقیقات مشارکتی 586 دانشگاه هال بود و سمت معاونت پژوهشی در مؤسسه شرق بیروت و استادی مدعو در هامبورگ داشته است. وی از سال 2015 به عنوان استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه توبینگن مشغول به کار بوده و بر جغرافیای تاریخی و نقشه نگاری سرزمین های اسلامی در حوزه علوم انسانی دیجیتال متمرکز بوده است.

کتاب های کورت فرانتس

نیروی نظامی عشایر در ایران