سارا بیکول

سارا بیکول

سارا بیکول زاده ۱۹۶۲ نویسنده انگلیسی است. از آثار مهم و اخیر او می توان به چطور باید زندگی کرد(۲۰۱۲م) و در کافه اگزیستانسیالیستی اشاره کرد. کتاب اخیر او در کافه اگزیستانسیالیستی که در ابتدای سال ۲۰۱۶ به چاپ رسید در بین کتاب های پر مخاطب مقام ممتازی یافت و جزء ده کتاب برتر از نظر نیویورک تایمز قرار گرفت و فیلسوف بریتانیایی نیگل واربرتون آن را در ردیف اول پنج کتاب برتر در حوزه فلسفه عمومی برگزید.

کتاب های سارا بیکول