هوشمند دهقان

هوشمند دهقان

هوشمند دهقان متولد 1348 در کاشان است و از 1393 به ترجمه روی آورده. مطالعات و علائق وی در زمینه علوم انسانی، علی الخصوص فلسفه است و تا کنون کتاب های زیر توسط او به فارسی برگردانده شده است:ابن عربی، وارث انبیاءآتاتورکسقراط، مردی برای روزگار مادر کافة اگزیستانسیالیستیخوشبختی در پیش رو

کتاب های هوشمند دهقان

مهمان ناخوانده


عادت های اتمی


بازداشتگاه صورتی


دختر تحصیلکرده


بیشتر بخوانید

کتاب «در کافه اگزیستانسیالیستی»: ماجرای «ژان پل سارتر» و جنبش جدید او

بینش هایی به یاد ماندنی درباره ی جذابیت های «اگزیستانسیالیسم»