هوشمند دهقان

هوشمند دهقان

هوشمند دهقان متولد 1348 در کاشان است و از 1393 به ترجمه روی آورده. مطالعات و علائق وی در زمینه علوم انسانی، علی الخصوص فلسفه است و تا کنون کتاب های زیر توسط او به فارسی برگردانده شده است:ابن عربی، وارث انبیاءآتاتورکسقراط، مردی برای روزگار مادر کافة اگزیستانسیالیستیخوشبختی در پیش رو

کتاب های هوشمند دهقان

عادت های اتمی


بازداشتگاه صورتی


نه قربانیان نه جلادان


دنیای کوچک


عالمگیر


دختر تحصیلکرده


مهمان ناخوانده


لطفا زامبی نباشید!


آتاتورک


بیشتر بخوانید

کتاب «در کافه اگزیستانسیالیستی»: ماجرای «ژان پل سارتر» و جنبش جدید او

بینش هایی به یاد ماندنی درباره ی جذابیت های «اگزیستانسیالیسم»