پتر کریستن آسبیورنسن

پتر کریستن آسبیورنسن

پتر کریستن آسبیورنسن در سال‌های 1812 تا 1885 در نروژ زندگی می‌کرد. او نویسنده داستان‌های نروژی است که به خاطر جمع‌آوری داستان‌های کهن نروژ شهرت دارد.

کتاب های پتر کریستن آسبیورنسن