عباس مخبر

عباس مخبر

عباس مخبر (متولد ۱۹ تیرماه ۱۳۳۲ در سیوند)، مترجم و اسطوره‌شناس ایرانی‌ست. عباس مخبر در سال ۱۳۳۲ در سیوند متولد گردید، تحصیلاتش را در دبستان منوچهری سیوند آغاز نمود و پس از اخذ دیپلم وارد دانشکده نفت شد. پس از آن به دنبال فیزیک رفت و بالأخره دوره کارشناسی جامعه‌شناسی را در دانشگاه پهلوی گذراند. سپس فوق لیسانس همین رشته را گرفت. پس از آن مدرک کارشناسی ارشد زبان‌شناسی را در سال ۱۳۶۸ از دانشگاه تهران دریافت کرد. عنوان پایان‌نامه او، «کند و کاوی در برنامه‌ریزی زبان فارسی نوشتاری» (به راهنمایی علی‌محمد حق‌شناس) بود. سپس در حوزه ترجمه و پژوهش در زمینه‌های علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، اسطوره‌شناسی و ادبیات به فعالیت‌های خود ادامه داد.

کتاب های عباس مخبر

راهنمای نظریه ی ادبی معاصر


الهه ها: اسرار الوهیت زنانه


شکست شاهانه


سفر قهرمان


قدرت


اسطوره های اینکا


اسطوره های روسی


شناخت کورش


تاریخ مختصر اسطوره


اسطوره های سلتی


اسطوره های هندی


اسطوره های آزتکی و مایایی


حیوان قصه گو


معنای زندگی


اسطوره های رومی


نگاهی به فلسفه


اسطوره های مصری


قبله عالم ژئوپلیتیک ایران


اسطوره های یونانی


اسطوره های موازی


قدرت اسطوره


راز فال ورق


یادگیری هوشیار


تروبریاندها


اسطوره های چینی


وزن چیزها


جهان اسطوره ها (1)


پیش درآمدی بر نظریه ادبی


توسعه یا چپاول


تاریخ خط


پرسش های زندگی


اومانیسم


جهان اسطوره ها (2)


مغول ها


روشنفکران ایران