مهرداد بازیاری

مهرداد بازیاری

مهرداد بازیاری (متولد ۱۳۴۰ شیراز) مترجم و پژوهشگر است. عمدهٔ شهرت او به دلیل ترجمهٔ آثار یوستین گوردر است. وی از سال ۱۳۷۳ خورشیدی تا امروز به طور جدی به کار ترجمه پرداخته است. بازیاری طی بیش از ده سال اقامت در کشورهای اسکاندیناوی به فعالیت های فرهنگی ازجمله ترجمه روی آورد. آشنایی با زبان و فرهنگ خاص شمال اروپا باعث شد که ترجمه را با کتاب های یوستین گوردر نویسنده مشهور نروژی آغاز کند. بیشتر ترجمه های وی در زمینهٔ رمان های فلسفی است و می توان او را متخصص رمان های فلسفی گوردر دانست.این نویسنده و پژوهشگر هم اکنون در کالیفرنیا زندگی می کند.

کتاب های مهرداد بازیاری

دختر پرتقال


دنیای سوفی


اشتباه در ستاره های بخت ما


راز فال ورق


جادوی بزرگ


زندگی کوتاه است


آخرین نفس


قصری در پیرنه


مایا


محاکمه


متعهد (آشتی با ازدواج)


قصر شیشه ای