نینیان اسمارت

نینیان اسمارت

رودریک نینیان اسمارت (6 مه 1927 - 29 ژانویه 2001)  یک نویسنده اسکاتلندی و معلم دانشگاه بود. او در زمینه علوم دینی پیشگام بود. در سال 1967 او اولین بخش مطالعات دینی را در انگلستان در دانشگاه جدید لنکستر تأسیس کرد که در آنجا معاون رئیس دانشگاه نیز بود. . در سال 1976، او اولین استاد J.F. Rowny در مطالعه تطبیقی ​​ادیان در دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا شد. اسمارت سخنرانی های گیفورد را در سال 1979-1980 ارائه کرد. در سال 1996، او به عنوان استاد پژوهشی سنای آکادمیک، بالاترین رتبه استادی در UC سانتا باربارا انتخاب شد. در سال 2000، او به عنوان رئیس آکادمی دین آمریکا انتخاب شد، در حالی که به طور همزمان جایگاه خود را به عنوان رئیس فدراسیون بین مذهبی برای صلح جهانی حفظ کرد. اسمارت در زمان مرگش هر دو عنوان را داشت.نینیان اسمارت در کمبریج انگلستان متولد شد

کتاب های نینیان اسمارت

مفهوم پرستش


دین پژوهی