احمد شاکرنژاد

احمد شاکرنژاد

دکتر احمد شاکرنژاد ، متولد 1361 و دکتری فلسفه دین از دانشگاه قم. عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است.

کتاب های احمد شاکرنژاد

دین پژوهی