سیلویا هرش

سیلویا هرش

آلمانی و عربی خواندم، دکترای خود را در عربی گرفتم، تقریباً 15 سال به عنوان دستیار پژوهشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی غیردانشگاهی کار کردم و در حال حاضر معلم دین اسلام در دبیرستان هستم. همچنین به عنوان سخنران در موضوعات مختلف اسلامی فعال هستم. من با الهیات، فرهنگ و تاریخ اسلام سر و کار دارم، به گفتمان اسلام در آلمان/اروپا و همچنین روابط جنسیتی و گفتگوی بین ادیان علاقه دارم.

کتاب های سیلویا هرش

عقلانیت و تساهل در اسلام